Türkiye’de ve Dünyada Kâğıt Üretimi Yorum yazın

Kâğıt; hamur haline getirilmiş, çeşitli nebati maddelerden imal edilen, üzerine yazı yazılan ince ve kuru yapraktır. İnce bitki liflerinin keçeleşmesi ile meydana getirilen bugünkü anlamda kâğıdın ilk olarak MS. 1. yy’da Çin’de üretildiği bilinmektedir. Bunların yanında insanoğlunun bir parçası olan yazı, önceleri taş ya da ağaç gövdeleri ile killi topraktan yapılan levhalar üzerine yazılmaktaydı. Günümüzde ise kâğıt üretimi için kullanılan ana madde ağaçtır. Bu nedenle de kâğıtların bilinçli olarak kullanılması oldukça önemlidir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de refah seviyesinin yükselmesi ile beraber kâğıt kullanımı da artmıştır. Yine iktisadi gelişmeler işlem hacmini arttırdığı için iç ve dış piyasalar adına yapılan üretimlerin gerektirdiği ambalaj malzemesi ihtiyacı da artmaktadır. Bahsedilen bu gelişmelerin sonucunda en yaygın olarak kullanılan ambalaj malzemelerinden birisi olan kâğıda talep artmakta ve kâğıt sanayi gelişmektedir.

Türkiye’de Kâğıt Üretimi

Türkiye’de kağıt sanayi,  yeryüzündeki gelişmeler ile birlikte sürekli olarak ilerleme kaydetmiştir. Bu anlamda cumhuriyet döneminde ilk kâğıt fabrikasının temeli 14 Ağustos 1934’te İzmit’te atılmıştır. Bu fabrikaya 1944 senesinde ikinci kâğıt selüloz fabrikası ve 1945’te ise klor alkali fabrikası eklenmiştir. 1955 senesine gelindiğinde İzmit Selüloz Sanayi Müessesesi adı verilen bu fabrika, sonrasında Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA) adını alarak iktisadi bir devlet kuruluşu haline gelmiştir.

SEKA’nın Zonguldak-Çaycuma’daki kuruluşu 1970 senesinde işletilmeye başlanmıştır. Burada kraft selülozu ve yarı kimyevi selüloz üretilmiştir. Yine kuruluşun Dalaman’daki tesisinde ise sülfat, viskoz selülozu, kâğıt ve karton imal edilmiştir. Ancak SEKA’ya bağlı bu tesisler, kâğıt sanayi ve orman sanayinin uyumlu politikalar izleyememesi sonucunda satılmıştır. Ayrıca günümüzde bu tesislerin hiçbiri çalıştırılmaktadır.

Bunların yanında Türkiye’de kâğıt üretimi için gerekli hammadde ithal selüloz ile karşılanmaktadır. Bunun nedeni ise Türkiye’de odun fiyatlarının dünya fiyatları ile karşılaştırılamayacak kadar yüksek olmasıdır.

Dünya’da Kâğıt Üretimi

Bugün ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin göstergelerinden birisi de kişi başına düşen kâğıt ve karton tüketimidir. Bu anlamda Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde bu oran 200 kilogramın üzerindedir. Dünya kâğıt üretimikonusunda ön plana çıkan ülkelere baktığımızda da yine Almanya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Kanada gibi ülkeler ön plana çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir