Kağıdın Tarihçesi ve Kağıthane İlçesi Yorum yazın

Kâğıdın Tarihi ve Kâğıthane İlçesi

Kâğıt, tarihte ilk olarak yazı yazma amacı ile kullanılan kil tabletlerin yerini almıştır. Yine papirüs de üzerine yazı yazma amacı ile kullanılmıştır ancak tam anlamı ile kâğıt olarak değerlendirilemez. Çünkü papirüsün üretimi; bitki elyaflarının ayrıştırılıp elde edilen elyafların yeniden kâğıt levhalara dönüştürülmesi sürecini içermemektedir. Bu anlamda kâğıdın tarihiincelendiğinde ilk kâğıt üretimi M.S 105 yılında Çin’de gerçekleştirilmiştir. Buradan Japonya’ya, Orta Asya’ya, Orta Doğu’ya ve oradan da Avrupa’ya yayılmıştır.

Kâğıt yapımında ortaya çıkan en önemli sorun ise hamurun liflendirilmesi konusunda olmuştur. İlk zamanlarda bu sorun, liflerin taşlar arasında ovulması ve sonra havan ve tokmaklar ile çözülmüştür. Yine Hollandalılar “Kapperji” olarak adı verilen didici ve inip kalkan çekiçlerden oluşan aletler kullanmışlardır. Sonrasında ise 1660 senesinde Hollander’i bulmuş ve geliştirmişlerdir. Hollender, modern rafinörlerin atası olarak kabul edilmektedir.

18. yy’a gelindiğinde ise endüstriyel ve kimyasal devrimlerin etkisi ile kâğıt sektöründe de gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 1798 senesinde sürekli mekanik olarak çalışan Fourdrinier kâğıt makinesi icat edildi. Fikir üretimi, iletişim ve haberleşme için kullanımı kaçınılmaz olan kâğıt, 1804 senesine kadar el ile üretilmiştir. Odundan endüstriyel olarak kâğıt üretimi ise 1870-1880 yıllarında başlamıştır. Peki, Türklerin kâğıdıntarihiiçerisindeki yeri nedir?

Türklerde Kâğıdın Tarihi ve Kâğıthane İlçesi

Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya yerleşen Türkler, Kâğıthaneler kurmaya başlamıştır. Hatta Haçlı Seferleri sırasında Fransız ve İtalyanların kâğıtçılığı Türklerden öğrenerek ülkelerine götürdükleri bilinmektedir. Bunun yanında İstanbul’unKâğıthane ilçesiTürklerde kâğıdın tarihi adına önemli bir yerdir. Kâğıt üretimi ile ilgili geçmişi Bizans dönemine kadar dayanan ilçeden geçen dere kıyısında kâğıt atölyeleri yer almaktaydı. Bu nedenle de Osmanlı döneminde “Kâğıthane” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu bu kâğıt imalathanelerinin II. Beyazıd dönemine kadar kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca II. Beyazıd’ın vakfiysesinin yazıldığı İstanbul Kâğıdı isimli kâğıdında da bu imalathanelerde üretildiği tahmin edilmektedir.

Tüm bunların yanında Avrupa’da kâğıt üretiminin makineleşmesi ile Osmanlı Hükümeti İzmit’te fabrika kurulması kararı almıştır. Osmanlı döneminde makine ile kâğıt üreten ilk kâğıt fabrikasıise 1886 yılında senesinde İzmir’in Halkapınar ilçesinde kurulmuştur. Yine Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Mehmet Ali Kâğıtçı tarafından ilk kâğıt karton fabrikasının temeli 1934 yılında İzmit’te atılmıştır. Sonrasında bu kâğıt fabrikasının adı 1934’te Sümerbank Selüloz Sanayi Müessesi, 1955 senesinde ise Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi (SEKA) olarak değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir